Методичне об’єднання класних керівників (динамічна група) – структурний підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників. 

СКЛАД      ДИНАМІЧНОЇ      ГРУПИ

 

 

N п,п Прізвище, ім’я, по батькові Клас, в якому пра

Цює

Спеціаль-ність за дипломом Стаж роботи Кате

горія

Тема,

 над якою працює

1. Горкуненко Катерина Максимівна 1 Вчитель початкових класів 31 І категорія Використання сучасних форм і методів

роботи для формування творчої

особистості.

2. Свистулен-ко Юлія Михайлівна 2 Вчитель початкових класів 16 вища Формування соціальних компетентностей

у молодших школярів.

3. Поліщук Любов Михайлівна 3 Вчитель початкових класів 26 І категорія Використання українських звичаїв та

традицій з метою виховання

національно-свідомого

громадянина

4. Бондаренко Вікторія Сергіївна 5 Вчитель біології 2 спеціаліст Роль класного керівника у становленні

підлітка та його відносин у колективі.

5. Дідківська Світлана Петрівна 6,7 Вчитель зарубіжної літератури 28 вища Формування загальнолюдських

компетентностей школярів у контексті

вимог сьогодення.

6. Мікаелян Тамара Анатоліївна 8,9 Вчитель української мови та літератури 25 вища Сучасні виховні технології в системі

роботи класного керівника.

 

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ШКІЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО   

               ОБ’ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

Дата проведення Тема засідання Відповідальний
І засідання Вересень 2017 року Аналіз роботи за 2016/2017 н.р. Керівник МО

Класні кр. 5-9 класів

Огляд новинок у роботі класного керівника у 2017-2018 н.р. «Визначення основних напрямів методичної та виховної роботи на 2017- 2018 навчальний рік. Керівник  динамічної групи
Планування виховної роботи з класом. Циклограма роботи класного керівника. Керівник динамічної групи
Наступність та узгодженість у роботі вчителів 1 та 2 ступеня.  Кл. кер.
ІІ засідання Листопад 2017 року Організація правової роботи в школі. Правовий порадник для учнів, батьків, педагогів. Мікаелян Т. А.
Круглий стіл «Класний керівник – радість чи проблема». Використання кейс-методу у роботі класного керівника. Члени динамічної групи

Горкуненко К.М.

Школа молодого класного керівника «Психолого-педагогічні засади виховання творчої особистості». Керівник  динамічної групи
Анкетування для визначення творчого потенціалу вчителя. Члени динамічної групи
ІІІ засідання Лютий 2018 року ІІ Формування партнерської взаємодії школи і сім’ї з метою розвитку творчого потенціалу учнів. Поліщук Л. М.
Ділова гра проблеми виховання Члени динамічної групи
Практичний блок «Особливості та тематика батьківських зборів» . Свистуленко Ю. М.
Круглий стіл. Рецепти позтитивного виховання на кожен день.Погода у класі. Члени динамічної групи
ІV засідання Квітень 2018 року Активізація особистісного потенціалу школярів у позаурочній роботі через впровадження нестандартних форм роботи. Дідківська С. П.
Круглий стіл. Обговореня відкритих заходів Керівник динамічної групи
Підведення підсумків роботи ШМО класних керівників за 2017 2018 н.р. Члени динамічної групи
Оцінка роботи методичного об’єднання класних керівників.Презентації. Анкетування. Члени динамічної групи